`

Privacy en Cookiebeleid

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

COFEPP, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.900.000 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Créteil onder nummer 572 056 331, met btw-nummer FR94 572 056 331 en met maatschappelijke zetel te 18, rue de l’Entrepôt, 94227 CHARENTON LE PONT CEDEX.

Terminologie :

Gebruiker : iedere natuurlijke persoon, al dan niet met een persoonlijke gebruikersaccount, die gebruik maakt van de website https://www.straphael.fr of van een van de daarop aangeboden diensten.

Site : het gaat om de website https://www.straphael.fr

Verzamelen van gegevens en doel van de gegevensverwerking

https://www.straphael.fr kan persoonsgegevens verzamelen over elke gebruiker die onze site bezoekt, raadpleegt en/of producten op de site bestelt, met name door het gebruik van cookies, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het verzamelen van gegevens vindt plaats wanneer de gebruiker :

 • contact opneemt met de klantendienst van https://www.straphael.fr via elk communicatiemiddel dat hem ter beschikking wordt gesteld ;
 • aan een promotioneel spel of wedstrijd deelneemt ;
 • door de site surft en artikelen raadpleegt ;
 • een informatieformulier of vragenlijst op de site invult.

De verzamelde gegevens zijn nodig voor de volgende verwerkingsdoeleinden :

 • het beschikbaar stellen van knoppen om te delen op sociale media ;
 • het opzetten van promotionele spelletjes/wedstrijden ;
 • het maken van statistieken van de bezoekcijfers en van marketingstudies.

Formulieren en vragenlijsten

De gebruiker moet alle velden van het informatieformulier op de site invullen, met uitzondering van de velden die als facultatief worden aangeduid, d.w.z. de velden zonder asterisk. De optionele informatie wordt verzameld door https://www.straphael.fr en stelt ons in staat de gebruikers van de site beter te leren kennen.

Alle informatie gemarkeerd met een asterisk is verplicht. De gebruiker moet deze velden invullen.

Blijft een van die velden oningevuld, dan wordt het informatieformulier niet gevalideerd en zal de site https://www.straphael.fr niet ingaan op verzoeken van de gebruiker.

Ontvangers van de gegevens

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor gebruik door https://www.straphael.fr. De gegevens kunnen worden overgedragen aan commerciële en reclamepartners, en eventueel aan de politie in het kader van gerechtelijke vorderingen.

De gegevens kunnen ook worden verwerkt door onderaannemers die door https://www.straphael.fr worden ingeschakeld om de inhoud van de site te personaliseren, wedstrijden te verwerken en nieuwsbrieven te verspreiden.

Recht op toegang, rechtzetting en wissing

Overeenkomstig de gewijzigde wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978 heeft de gebruiker recht op toegang, rechtzetting en wissing van de gegevens die hem betreffen. De gebruiker kan zich uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Gebruikers kunnen hun recht op toegang, rechtzetting, beperking, overdracht, verzet en wissing van hun persoonsgegevens uitoefenen en hun post-mortemrichtlijnen doorgeven op het e-mailadres dpo@la-martiniquaise.fr of op het postadres hieronder, mits ze hun identiteit kunnen bewijzen.

COFEPP heeft een functionaris voor gegevensbescherming, met wie contact kan worden opgenomen op het volgende adres : COFEPP – Délégué CNIL, 18 rue l’Entrepôt, 94227 Charenton-le-Pont Cedex.
De gebruiker dient dan zijn naam, voornaam en postadres op te geven. De aanvraag moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs met de handtekening van de aanvrager. De gebruiker kan het adres opgeven waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

https://www.straphael.fr beschikt over een termijn van twee maanden vanaf de ontvangst van het verzoek van de gebruiker om erop te reageren. Aan het einde van deze periode kan de klant contact opnemen met de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) in geval van een negatief of geen antwoord van https://www.straphael.fr.

Duur van de bewaring van gegevens

https://www.straphael.fr bewaart de gegevens gedurende een periode van drie jaar vanaf het einde van de relatie met de klant of prospect. De periode begint te lopen vanaf : ofwel de laatste bestelling, ofwel de laatste verbinding met de persoonlijke account van de gebruiker, ofwel het laatste telefoontje naar de klantendienst, ofwel het versturen van een e-mail naar de klantendienst, ofwel het klikken op een hyperlink in een e-mail verstuurd door https://www.straphael.fr, ofwel het plaatsen van producten in het winkelmandje zonder de aankoop af te ronden, ofwel ten slotte een positief antwoord op een e-mail met de vraag of de klant na het verstrijken van de periode van drie jaar nog commerciële berichten wenst te ontvangen. Aan het einde van deze periode worden de klant- of prospectgegevens geanonimiseerd.

Informatie die een recht of overeenkomst aantoont of die wordt bewaard om aan een wettelijke verplichting te voldoen, kan echter worden gearchiveerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Bestemming van persoonsgegevens na overlijden

https://www.straphael.fr informeert de gebruiker dat hij tijdens zijn leven richtlijnen kan vaststellen betreffende het bewaren, wissen en bekendmaken van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn. De gebruiker kan zijn of haar richtlijnen te allen tijde wijzigen of intrekken. Hiervoor kan de gebruiker gebruik maken van het onlinecontactformulier.

Postadres en telefoonnummer

Het postadres en het telefoonnummer van de klant zijn noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van de bestellingen en voor de commerciële betrekkingen tussen https://www.straphael.fr en de klant.

https://www.straphael.fr gebruikt deze persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich eenvoudig en zonder kosten tegen de gegevensverwerking te verzetten op de site in de rubriek ‘Contact’.

Gebruikers die geen commerciële berichten willen ontvangen via de telefoon, hebben het recht zich tegen telefonische klantenwerving te verzetten door hun vaste en/of mobiele telefoonnummers in te voeren op de gratis ‘Bel-me-niet-meer-lijst’ die toegankelijk is via de website https://www.dncm.be/nl/. De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat zijn verzoek binnen 30 dagen na de bevestiging van zijn inschrijving in behandeling wordt genomen. Deze inschrijving is geldig voor een periode van drie jaar.

COOKIES

Definitie van een cookie

Een cookie is een klein tekstbestand dat op je toestel (computer, tablet of mobiel apparaat) wordt geplaatst of opgeslagen wanneer je een website bezoekt. Met een cookie kan een site je herkennen en helpen navigeren op een website, een beveiligde verbinding tot stand brengen en je voorkeuren onthouden voor toekomstige bezoeken.

https://www.straphael.fr gebruikt cookies om de gebruiker (al dan niet klant) te herkennen wanneer hij verbinding maakt met de site. https://www.straphael.fr gebruikt ook de lokale opslag van de browser, die volgens hetzelfde principe werkt als cookies. Bij het verwijderen van cookies wordt ook de lokale opslag van de browser leeggemaakt.

Cookies verwijderen

De gebruiker kan te allen tijde de op zijn terminal opgeslagen cookies deactiveren. Om dit te doen volstaat het de juiste instellingen in de browser te selecteren. Dit heeft echter tot gevolg dat bepaalde functies van de site die het mogelijk maken de door https://www.straphael.fr aangeboden diensten te personaliseren, worden verhinderd.

Soorten cookies die worden gebruikt

 • Strikt noodzakelijke cookies : deze cookies stellen de gebruiker in staat op de site te surfen en zijn essentieel voor de goede werking ervan. Het deactiveren van deze cookies zal het gebruik van de site bemoeilijken en de toegang tot bepaalde functies verhinderen.
 • Functionele cookies : met deze cookies kunnen wij de voorkeuren en keuzes van de gebruiker onthouden om de gebruikservaring op de site te personaliseren.
 • Prestatie- en statistische cookies : deze cookies verzamelen informatie over hoe gebruikers de site gebruiken (aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s, activiteit) via de analyse-instrumenten Google Analytics en Facebook. Door deze cookies kunnen we ook problemen met het functioneren van de site opsporen en oplossen en de site verbeteren.
 • Knoppen voor sociale media : https://www.straphael.fr voorziet knoppen om te delen, zoals Facebook en Twitter (zie ‘Plug-ins voor sociale media’ hieronder).

Beheer van cookies

Het beheer van cookies en voorkeuren wordt in elke browser anders geconfigureerd. Dit wordt beschreven in het helpmenu van je browser, waarin je kunt zien hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen.

Cookies uitschakelen via de belangrijkste browsers :

Internet Explorer

 • In het menu ‘Extra’, selecteer ‘Internetopties’.
 • Klik op het tabblad ‘Privacy’.
 • Klik op ‘Geavanceerd’ om het venster ‘Geavanceerde privacyinstellingen’ te openen.
 • Vink dan het vakje ‘Weigeren’ aan en sla je voorkeuren op door op ‘OK’ te klikken.

Mozilla Firefox

 • Klik in het menu bovenaan op ‘Opties’.
 • Selecteer het tabblad ‘Privacy & beveiliging’.
 • Vink het vakje ‘Cookies en websitegegevens blokkeren’ aan en sla je voorkeuren op door op ‘OK’ te klikken.

Google Chrome

 • Klik in het menu op ‘Instellingen’ en vervolgens op ‘Privacy en beveiliging’.
 • Selecteer ‘Cookies en andere sitegegevens’.
 • Vink het vakje ‘Cookies van derden blokkeren’ aan en bewaar je voorkeuren door op ‘OK’ te klikken.

Safari

 • Klik in de bovenste balk op ‘Safari’, dan op ‘Voorkeuren’.
 • Selecteer het tabblad ‘Privacy’.
 • Vink het vakje ‘Cookies accepteren’ uit en bewaar je voorkeuren.

Deactivering via een interprofessioneel platform

Gebruikers kunnen ook terecht op de site Youronlinechoices, die wordt aangeboden door professionals op het gebied van digitale reclame, verenigd in de European Digital Advertising Alliance (EDAA). Dit Europese platform is een gecentraliseerde interface voor het weigeren of aanvaarden van cookies die kunnen worden gebruikt om de advertenties die je te zien krijgt aan te passen. Ga hiervoor naar https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren/.

https://www.straphael.fr wijst erop dat deze procedure niet verhindert dat er advertenties verschijnen op de website. Ze blokkeert alleen de technologie waarmee advertenties worden afgestemd op de interesses van de gebruiker.

Webbakens

https://www.straphael.fr gebruikt webbakens op bepaalde pagina’s van de site om het aantal bezoekers van de pagina te tellen. Deze webbakens kunnen door sommige van onze zakelijke partners worden gebruikt om de doeltreffendheid van bepaalde advertenties te meten en te verbeteren. De informatie die via deze webbakens wordt verzameld, is anoniem en maakt het mogelijk te weten hoe vaak bepaalde pagina’s van de site worden bezocht, om beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gebruiker.

Plug-ins voor sociale media

De site maakt gebruik van plug-ins voor sociale media zoals Facebook, Twitter (hierna ‘sociale media’ genoemd). Als de gebruiker bijvoorbeeld tijdens het browsen op de site met Facebook is verbonden, kan Facebook zijn bezoek rechtstreeks aan zijn Facebook-account koppelen, zelfs als de gebruiker de deelknop niet heeft gebruikt. Als de gebruiker interactie heeft met behulp van plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop ‘Vind ik leuk’ te klikken of door een reactie achter te laten, wordt de betreffende informatie naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt dan gepubliceerd op het Facebook-account van de gebruiker.

https://www.straphael.fr beheert geen gegevens die via de knoppen door sociale media worden verzameld. De gebruiker moet het Privacybeleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van de betrokken sociale media raadplegen om te weten hoe ze de verzamelde gegevens verwerken en hoe hij zijn browserinstellingen kan aanpassen om zijn privacy te beschermen. Als de gebruiker niet wil dat het sociale netwerk de via https://www.straphael.fr verzamelde informatie koppelt aan zijn gebruikersaccount op de sociale media, moet hij de verbinding met de sociale media verbreken voordat hij de site bezoekt.

Door https://www.straphael.fr genomen beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens

https://www.straphael.fr gebruikt alle technische middelen volgens de regels van de kunst om de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en om te voorkomen dat ze worden vervormd of beschadigd of door derden worden geraadpleegd zonder toestemming.

Aanwervingen en sollicitaties

De verzamelde persoonsgegevens worden elektronisch verwerkt overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 met het oog op het beheer en de opvolging van de kandidaturen via rekruteringssoftware op onze site. De verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap https://www.straphael.fr (zie ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’).

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor gebruik door https://www.straphael.fr en worden bewaard voor een periode van 2 jaar vanaf het laatste contact met de kandidaat.

Overeenkomstig de gewijzigde wet van 6 januari 1978 hebben de kandidaten recht op toegang tot, wijziging van, rechtzetting van en wissing van hun persoonsgegevens. De kandidaat kan bezwaar maken tegen de bekendmaking van zijn contactgegevens. Het enige wat hij daarvoor hoeft te doen, is contact met ons opnemen via het contactformulier.

Daarbij moet hij zijn volledige naam en postadres vermelden. Het verzoek moet ondertekend zijn en het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek zal een antwoord worden verstuurd, waarbij het poststempel als bewijs dient.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle teksten op de site zijn eigendom van CEPP.

Copyright op beeldmateriaal : © Loupot – © La Martiniquaise – Shutterstock.com

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité des cookies.